Today, many devices, from simple ones such as blood pressure monitors or thermometers to the complicated ones that require professional qualifications such as ECG and EEG are widely in use. In this output, a training module that will help the medical staff with bachelor's and undergraduate degrees like nurses and caretakers to use those devices accurately is going to be produced. This module will provide guidance in the necessary calibration settings of the measurement devices and ensuring patient safety. 

Heute sind viele Geräte, von einfachen Geräten wie Blutdruckmessgeräten oder Thermometern bis hin zu komplizierten Geräten, die professionelle Qualifikationen erfordern, wie EKG und EEG, weit verbreitet. In dieser Ausgabe wird ein Trainingsmodul, das dem medizinischen Personal mit Bachelor-und Bachelor-Grad wie Krankenschwestern und Hausmeister helfen wird, diese Geräte genau zu verwenden, produziert werden. Dieses Modul bietet eine Anleitung für die notwendigen Kalibrierungseinstellungen der Messgeräte und gewährleistet die Sicherheit des Patienten.

Günümüzde, kan basıncı monitörleri veya termometreler gibi basit cihazlardan, EKG ve EEG gibi mesleki niteliklere ihtiyaç duyan karmaşık cihazlara kadar birçok cihaz yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çıktıda, hemşireler ve bakıcılar gibi lisans ve lisans derecelerine sahip sağlık personelinin bu cihazları doğru bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak bir eğitim modülü üretilecek. Bu modül, ölçüm cihazlarının gerekli kalibrasyon ayarlarında rehberlik ve hasta güvenliğinin sağlanmasını sağlayacaktır.