This output aims to teach the basic and advanced IT skills to the medical staff that consist of first level personnel graduated from health vocational schools or higher level staff who did not have the opportunity to incorporate IT technologies during their medical education

Bu çıktı, tıp eğitimi süresince BT teknolojilerini kullanma fırsatına sahip olmayan sağlık meslek yüksekokullarından veya üst düzey personelden mezun olan birinci kademe personelden oluşan tıbbi personele temel ve ileri düzey BT becerilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.