Training Module for Patient Information System and Service

Patient information systems are vital for the whole process that starts with the patients appeal to the healthcare center to the end of their treatment. Accurate and safe information input to the system, availability of this information to the social security organizations, private health insurance companies, and to the medical facilities that provide treatment or medicine and storing the necessary background information about patients’ previous treatment history are some of the examples of that process. Highly skilled staff in IT are needed to successfully carry out this very important process that dramatically decreases the workload in hospitals. In this output, it is aimed to produce a training module that teaches medical IT skills to healthcare staff with undergraduate degrees such as medical secretaries and registry operators. What is targeted here is not only being able to use the services of the IT system directly related to the job but also being able use the indirectly related ones. The easy learning of the patient info systems developed for the current needs and transformation from the old systems to the new ones without problems depend on a thorough understanding of each step of the system’s operation. 

Hasta Bilgi Sistemi ve Hizmeti Eğitim Modülü

Hasta bilgi sistemleri, hastaların sağlık merkezlerine başvurdukları tedavinin sonuna kadar başvurmaları ile başlayan tüm süreç için yaşamsal öneme sahiptir. Sisteme doğru ve güvenli bilgi girişi, bu bilginin sosyal güvenlik kuruluşlarına, özel sağlık sigortası şirketlerine ve tedaviyi veya tıbbı sağlayan ve hastaların daha önceki tedavi geçmişi hakkında gerekli arka plan bilgilerini saklamaya yarayan tıbbi tesislere uygunluğu Bu işlemin örnekleri. Hastanelerde iş yükünü önemli ölçüde azaltan bu önemli işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için BT'deki yüksek vasıflı personele ihtiyaç vardır. Bu çıktıda tıbbi sekreterlik görevleri ve kayıt operatörleri gibi lisans dereceleri ile sağlık personeli için tıbbi BT becerileri öğreten bir eğitim modülü üretilmesi amaçlanmaktadır. Buraya hedeflenen şey, yalnızca doğrudan işle ilgili BT sisteminin servislerini kullanmak değil aynı zamanda dolaylı olarak bunları kullanabilmektir. Mevcut bilgi gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen hasta bilgi sistemlerinin kolay öğrenilmesi ve eski sistemlerden sorunsuz yenilere geçiş, sistemin her adımının anlaşılmasına bağlıdır.